Groente Fruit Pensioen

En nog een WordPress site

Wat is de jaarruimte juist?

2 min read
jaarruimte pensioen

De jaarruimte pensioen is het maximale bedrag waarop je belastingvoordeel kan ontvangen door het op je pensioenrekening te storten. Erg interessant dus! Let wel, je mag enkel het bedrag dat je daadwerkelijk hebt gestort, aftrekken van je belastbaar inkomen!

De jaarruimte voor pensioenen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

13,3% x premiegrondslag – (6,27 x factor A) -/- FOR

Kort gezegd is de premiegrondslag je belastbaar inkomen minus je AOW-franchise. Je AOW-franchise is dat deel van je inkomen waar je al AOW-pensioen op opbouwt, en dat dus niet mee kan genomen worden bij de berekening voor extra pensioen sparen. De Factor A is simpelweg het pensioen dat u op één jaar tijd opbouwt bij een werkgever. De FOR is dan weer een bedrag dat je als zelfstandige extra opzij kan zetten voor je pensioen, wat je een belastingvoordeel oplevert.

jaarruimte pensioen

Tip 1: Zorg dat je de juiste documenten heb

Om je jaarruimte te kunnen berekenen, heb je een aantal documenten nodig:

belasting aangifte vorig jaar

Uniform Pensioen Overzicht van vorig jaar

Jaarrekening van vorig jaar indien je ondernemer bent

Tip 2: Gebruik een online simulatie tool

Je kan natuurlijk eigenhandig je jaarruimte gaan berekenen. Makkelijker is om simpelweg een online tool te gebruiken. Alle informatie die je moet invullen, vind je in de documenten die je hebt voorbereid. Let wel, een simulatie is steeds een schatting, en niet noodzakelijk het finale bedrag dat de belastingdienst zal gebruiken.

Tip 3: Check of je extra kan sparen met je reserveringsruimte

Heb je de voorbije jaren niet altijd je volledige jaarruimte benut? Dan kan je ervoor kiezen om dit jaar extra te sparen voor je pensioen. Hoeveel je net extra kan opzij zetten kan je berekenen met een tool. Dit bedrag noemt ook wel de reserveringsruimte.