Zoveel mensen, zoveel meningen. Ook binnen een bedrijf. En dat is goed, want door deze meningen te combineren en van elkaar te leren, wordt een bedrijf sterker en flexibeler. Niemand heeft de waarheid in pacht, maar door met elkaar over zaken na te denken kan wel steeds naar de best mogelijke oplossing toegewerkt worden. Als meningen te veel gaan botsen, kan er echter wel een onwerkbare situatie ontstaan.

Samen sterker

Zowel binnen de directie van een bedrijf als op andere plekken op de werkvloer, is lang niet altijd iedereen het met elkaar eens. Dat is niet erg, sterker nog, het maakt een bedrijf vaak juist sterker. Als iedereen het altijd alleen maar met elkaar eens is, als er nooit eens een discussie ontstaat, wordt een bedrijf uiteindelijk niet beter. Er wordt vastgehouden aan wat er gedaan wordt, zonder dat er ooit kritisch naar de processen of resultaten wordt gekeken. Dat klinkt misschien harmonieus en rustig, maar kan op de lange termijn er juist voor zorgen dat een bedrijf vastloopt en ten onder gaat. 

Een beetje wrijving en discussie is nodig om tot de beste resultaten te komen. Er is vrijwel nooit maar één persoon die precies weet hoe iets aangepakt moet worden. De beste oplossing is vaak een combinatie van meningen en manieren, die worden samengevoegd tot de perfecte combinatie.

Om met elkaar in discussie te durven gaan, om een mening te durven geven, ook als deze afwijkt van de heersende, is het noodzakelijk dat de sfeer binnen een bedrijf goed en veilig is. Alleen dan durft iedereen zijn of haar mond open te trekken, in de wetenschap dat men hier niet op afgerekend zal worden. Wanneer deze sfeer ontbreekt, of de meningen te ver uiteenlopen om tot een oplossing te komen, kan het goed zijn om iemand van buitenaf even mee te laten kijken.

Weer samen aan tafel

Zeker als de verhoudingen in een bedrijf, of in de directie in het bijzonder, zodanig verslechterd zijn dat er nauwelijks nog met elkaar gepraat wordt, kan zakelijke mediation de manier zijn om de boel weer vlot te trekken. Een onafhankelijke en objectieve professional, bijvoorbeeld van Fiscount.nl, kijkt mee binnen een bedrijf, om in kaart te brengen waar het nu mis gaat. Er wordt geprobeerd de partijen weer aan tafel te krijgen, om weer naar elkaar te luisteren en samen tot een goede oplossing te komen. Vaak gaat dit een stuk gemakkelijker dan alle betrokkenen vooraf konden bedenken. Het belang is en blijft tenslotte gemeenschappelijk: het beste voor het bedrijf.