Groente Fruit Pensioen

En nog een WordPress site

Direct lending wat is dat?

2 min read
direct lender

Direct lending komt eigenlijk neer op geld lenen zonder tussenkomst van banken. In tegenstelling tot het klassieke systeem waarbij een ondernemer geld leent aan een bank, komt hier een direct lender in beeld. Beleggers en vermogende personen die dit willen en kunnen, kunnen op die manier rechtstreeks geld lenen aan een ondernemer via een onderlinge overeenkomst en onder de door hen bepaalde voorwaarden.

direct lender

Hoe vond het systeem zijn oorsprong?

Ondernemers en bedrijven zijn vaak op zoek naar extra fondsen. Een overname, groei en investering zijn de meest voorkomende doelen voor dat extra kapitaal en dit was lange tijd het exclusieve domein van banken. Gewapend met een degelijk business plan, een goede kredietwaardigheid en een aantoonbaar goed bedrijfsresultaat, was het aankloppen bij de bank. Echter, sinds de bankencrisis zijn veel banken heel wat voorzichtiger geworden in het toekennen van leningen en stak stokken in de wielen van ondernemers die wilden investeren en groeien. Tijd dus om op zoek te gaan naar een alternatief en dat werd gevonden in de vorm van direct lending.

Voordelen voor ondernemers

Snelle financiering

Bij de banken gaat er al snel heel wat tijd over tussen het indienen van het dossier en de aanvraag en het effectief beschikken over de fondsen. Een direct lender werkt hoofdzakelijk online en vaak is er binnen enkele uren al een antwoord op de financieringsvraag. Is dit antwoord positief, dan kan het geleende geld al binnen enkele dagen opgevraagd en ingezet worden.

Flexibel systeem

Een groot voordeel aan direct lending is de mogelijkheid om flexibel af te lossen in functie van de noden van de ondernemer of het bedrijf, denk maar aan een opstartperiode, een economisch ongunstige periode enzoverder. Dit in contrast tot afbetalingen bij een bank die vastgelegd worden voor de volledige looptijd en waarvan niet afgeweken wordt, ook niet in uitzonderlijke omstandigheden.

Aangepast aan de huidige context

Banken gaan bij een aanvraag steeds rekening houden met de situatie van een onderneming gedurende de voorbije jaren. Direct lending houdt veel meer rekening met de huidige bedrijfssituatie en op basis daarvan worden al dan niet kredieten verstrekt. Een onderneming wordt hier dus niet afgestraft als er enige tijd geleden een financieel minder positieve periode is geweest.

Het is en blijft een lening

Hoe mooi het allemaal ook klinkt, ook direct lending is en blijft een lening. Hou flexibel het systeem en de voorwaarden ook mogen zijn, ook hier moet er natuurlijk terugbetaald worden en zullen intresten aangerekend worden.